سلام دوستان آدرس وبلاگ اینجانب که http://taheriar.blogfa.com/ بوده جدیدا" به این آدرس تغییر یافته است