حجت الاسلام سید رضا تقوی رئیس شورای همگرایی اصولگرایان با بیان اینکه ما بر همگرایی تاکید می کنیم زیرا بدنبال افزایش قدرت هستیم گفت: اگر کسی در جهت همگرایی گامی بر ندارد و خسارتهای بزرگ ایجاد شود، گناه کبیره کرده است.

دوستان (کاندیداهای ارزشی مجلس دهم در حوزه انتخابیه اراک،کمیجان و خنداب) برای رهایی افراد ارزشی و انقلابی از سر درگمی و جلوگیری از واگرایی های احتمالی بعد از انتخابات لطفا با رعایت تقوای الهی از بین خودتان افراد شایسته را انتخاب ، و بقیه به حمایت از ایشان البته برای رضای خدای تبارک و تعالی از دور انتخابات کنار بکشید

امروز روز بزرگ جهاد است آن هم جهاد اکبر جهاد با نفس

یا علی مدد